Mundbind genindføres

Opdateret 28. november 2021

Fra mandag d. 29. november genindføres brugen af mundbind ved kontakt til sundhedsvæsnet, også på praksisområdet. Det betyder at man ved fremmøde og behandling hos fysioterapeut skal bære mundbind eller ansigtsvisir. Når du ankommer til klinikken skal du således bære mundbind eller visir, både ved ankomst og under konsultation og behandling hos fysioterapeuten. Når du sidder ned i vores lounge- / venteområde er mundbind ikke påkrævet, ligesom mundbind eller ansigtsvisir heller ikke er påkrævet under din træning. Som hidtil må du ikke møde op til behandling eller træning hvis du er testet positiv for corona, har coronasymptomer, eller hvis du er nær kontakt til en smittet.

 

Vi har stadig åbent

Opdateret 16. december 2020

Fysioterapeutisk behandling og træning er ikke omfattet af den aktuelle skærpede nedlukning i Danmark. Derfor opretholder vi behandling, genoptræning og holdtræning, også hos FysioDanmark Odder.
Følgende udmelding er kommet fra vores fagforening:
“..Ved en fejl har Ritzau desværre skrevet, at fysioterapi er lukket fra næste uge, og denne fejl er gået igen i nyhedsformidlingen her til aften.
Klinikker for fysioterapi er del af sundhedsvæsenet og er derfor åbne for patienterne.
Danske Fysioterapeuter er i gang med at kontakte medierne, så fejlen bliver rettet..”
Vi står stadig klar til at tage godt imod dig, i trygge rammer. Det er vigtigt nu, at vi fysioterapeuter opretholder et godt og stabilt behandlings- og træningstilbud til de borgere som har dette behov, så de ikke bliver unødigt ramt på deres funktionsniveau og generelle sundhed. Derudover skal vi stadig håndtere de problemer i bevægeapparatet som kunderne henvender sig med, så disse ikke på sigt kommer til at yde et øget pres på praktiserende læger, speciallæger og på vores sygehusvæsen.

Opdatering

Opdateret 10. december 2020

Fysioterapi betragtes som værende en samfundskritisk funktion. Der vil derfor fortsat tilbydes fysioterapeutisk behandling og træning som hidtil. Vores fitnessafdeling COR-Fitness må desværre lukke ned, foreløbigt fra fredag d. 11. december 2020 til søndag d. 3. januar 2021.

I hele huset iagttager vi den største grad af forsigtighed i forhold til at undgå smitte og evt. spredning. Alle behandlere bærer mundbind eller visir og alle patienter skal bære mundbind eller visir under hele kontakten på klinikken. Alle kontaktpunkter og overflader rengøres efter kontakt. Hjælp os med at passe på hinanden og sammen få knækket kurven.

 

Med virkning fra onsdag d. 30. september indfører vi nu krav om mundbind.

Opdateret 29. september 2020

I tråd med sundhedsstyrelsens anbefalinger vil både patient og fysioterapeut nu skulle bære mundbind eller visir i alle behandlingssituationer hos os. I venteområder og i træningssituationer vil der ikke gælde krav om mundbind men der skal fortsat opretholdes en minimumsafstand på 1 meter.

I træningsområdet er der ligeledes fortsat krav om at man spritter hænder før, under og efter træning samt afspritter håndtag på træningsmaskiner efter brug.

Langt de fleste har på nuværende tidspunkt mundbind på sig eller til at ligge derhjemme. Skulle man imidlertid have glemt det ved besøg hos fysioterapeuten skal man købe et i vores reception.

På forhånd tak for hjælpen.

 

Vi passer på hinanden

Opdateret 25. august 2020

Under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand og hygiejne er klinik og træningscenter nu i vanlig og fuld aktivitet igen. Vores kunder er, og har været, fantastiske til at hjælpe os og hinanden med at gøre vores center til et sikkert sted at besøge, også for de af vores kunder som kunne være i risikogruppe for Covid-19. Vi vil fortsat have fokus på de tiltag som har vist sig effektive; afstand, håndhygiejne og afspritning af berøringsflader. Vi monitorerer løbende vores tiltag og kundeadfærden i huset, så vi kan bibeholde sikkerheden for alle. 

Åben for vanlige aktiviteter

Opdateret 19. maj 2020

Under hensyntagen til nødvendige smittereducerende forholdsregler, må fysioterapiklinikker nu behandle patienter i samme omfang som før Covic-19. Vi er hos FysioDanmark Odder på vej tilbage til behandling og fysioterapeutisk træning i vanligt omfang. Alle vores fysioterapeuter vil således være på fuld kapacitet igen fra mandag d. 25. maj.

Derudover gennemfører vi fysioterapeutisk holdtræning under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette betyder i praksis at det er muligt at træne på hold med max. 10 deltagere. Afstandskravet er i træningssituationer stadig 2 meter hvilket vi, i de nye rammer på Ballevej 16, ikke har problemer med at efterkomme. Den individuelle egentræning er der endnu ikke lukket op for. Du er dog velkommen til at kontakte os og høre om dine muligheder for at komme i gang med holdaktivitet.

Vi har åben for online booking igen, men indtil videre udelukkende for patienter som er i aktive forløb hos fysioterapeuten. Hvis du er ny patient skal du stadig henvende dig på telefon eller mail for at aftale den første konsultation.

 

Mulighed for fysioterapi ved behov

Opdateret 9. april 2020

For at støtte op om myndighedernes seneste udmelding, om en langsom genåbning af Danmark, åbner FysioDanmark Odder for fysioterapeutisk hjælp til dem der vurderes at have relevant behov under COVID-19.

Det betyder at vi nu kan tilbyde undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning samt forebyggelse og sundhedsfremme på vores klinikker.

Vi kører med forskudte tider og øget tid imellem konsultationerne. Dette sikrer at der er minimal risiko for at møde andre patienter i venteområdet når du kommer på klinikken. Vi beder dig derfor også møde på klinikken på tidspunktet for din aftale og ikke tidligere. Derudover beder vi dig forlade klinikken umiddelbart efter endt konsultation. 

Efter påske starter vi langsomt op med behandling og træning i de nye faciliteter på Ballevej. Dér råder vi over lukkede behandlingsrum, hvor der er mulighed for at forlade klinikken direkte fra behandlingsrummene.

I forhold til kapaciteten vil vi prioritere akutte problematikker samt igangværende forløb. Vi forbeholder os ret til at prioritere sikkerheden for vores patienter og behandlere og afvise ønsket om behandling i det enkelte tilfælde.

Du må ikke møde op på klinikken uden forudgående aftale med fysioterapeuten.

Udover dit fysioterapi-relaterede problem, må du ikke føle dig syg.

Al holdtræning er indtil videre fortsat suspenderet. Der er mulighed for individuel træning efter aftale med din fysioterapeut.

Al selvtræning i klinikkens træningscenter er fortsat suspenderet.

Kontakt os her og hør om dine muligheder.

 

Mulighed for videokonsultation

Opdateret 25. marts 2020

Vi opretholder fortsat vores nødberedskab som beskrevet 23. marts 2020. Derudover har du nu mulighed for at gennemføre videokonsultation med din fysioterapeut. Ved telefonisk kontakt til klinikken kan du sammen med din fysioterapeut aftale at gennemføre en videokonsultation i de tilfælde hvor det vurderes relevant. Egenbetaling for videokonsultation er kr. 151,75, uanset varighed af konsultationen.

Du kan læse mere om videokonsultation lige her

 

Fortsat opretholdelse af nødberedskab

Opdateret 23. marts 2020

Al holdtræning og selvstændig træning på abonnement er fortsat aflyst.

Vi har dagligt to fysioterapeuter på vagt i vores åbningstid som er: man – tors fra kl. 8 – 16, samt fredag fra kl. 8 – 14. Du har stadig mulighed for at kontakte klinikken for en telefonisk vurdering hos en fysioterapeut. Hvis vores vurdering er at du skal tilses af en fysioterapeut ved fremmøde, vil du blive tilbudt en konsultation på klinikken. Vi kører med forskudte tider og øget tid imellem konsultationerne. Dette sikrer at der ikke er risiko for at møde andre patienter i venteområdet når du kommer på klinikken. Vi beder dig derfor også møde på klinikken på tidspunktet for din aftale og ikke tidligere. Derudover beder vi dig forlade klinikken umiddelbart efter endt konsultation.

Det nuværende beredskab er gældende frem til 14. april 2020.

 

Vi opretholder et nødberedskab

Opdateret 19. marts 2020

Al holdtræning og selvtræning er fortsat aflyst. Vi har hver dag to fysioterapeuter på vagt i vores nødberedskab. Derfor kan du altid telefonisk få en vurdering af en fysioterapeut. Vurderingen tager afsæt i om du har et presserende og kritisk behov for at blive undersøgt hos en fysioterapeut. I mange tilfælde vil vi kunne rådgive og vejlede dig i selvindsats i forhold til øvelser og forholdsregler, uden du behøver møde op på klinikken.

Hvis du har været til konsultation hos os og i de efterfølgende dage føler dig syg, eller bliver diagnosticeret med Covid-19, vil vi bede dig give os besked, så vi kan tage vores forholdsregler i forhold til karantæne.

Telefonerne er åbne man – torsdag kl. 8 – 16, fredag kl 8 – 15. Klinikken er ikke åben i weekenden.

Træningscenter er fortsat lukket

Opdateret 16. marts 2020

Træningscenter er fortsat lukket og alle former for holdtræning er aflyst. Vi har besluttet at opretholde et nødberedskab i forhold til fysioterapeutisk behandling. Dette betyder at du kan få behandling hvis du har et kritisk behov for fysioterapi. Det vil være op til fysioterapeuten at vurdere hvorvidt du har et kritisk behov for behandling ved fremmøde og i mange tilfælde vil vi i stedet kunne rådgive dig telefonisk.

Vi følger udviklingen via Sundhedsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter og opdaterer løbende her på siden og på Facebook. Hvis du har en aftale hos os, vil du senest på selve dagen blive kontaktet af din fysioterapeut eller af en sekretær, hvis din behandling bliver aflyst.

Tag kontakt til klinikken på 86543900 eller info@odderfys.dk 

Klinik og træningscenter er lukket

Opdateret 14. marts 2020

Sundhedsstyrelsen har besluttet at al ikke-kritisk behandling i fysioterapeutisk praksis skal udskydes, grundet den aktuelle Coronaepidemi. Dette betyder at vi fra og med fredag d. 13. marts begrænser aktiviteterne på klinikken i Odder, såvel som vores klinikker i Hovedgård og Østbirk, i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Dette gælder for alle aktiviteter på klinikkerne:

  • Al individuel behandling hos fysioterapeut og massør.
  • Al individuel træning med fysioterapeut.
  • Al selvtræning på abonnement.
  • Alle holdtræningsaktiviteter.
  • Al vores aktivitet på Odder kommunes plejecentre.
  • Al vores aktivitet på Skovbakkehjemmet.

Vi vil løbende orientere om udviklingen og vore tiltag ved direkte kontakt, her på siden og på Facebook

I udgangspunktet er vores telefontider som vanligt. Vores online booking er for nuværende deaktiveret men vil blive åbnet igen så snart vi kender tidshorisonten for nedlukningen.

Ved spørgsmål om din situation under lukningen af klinikken er du velkommen til at kontakte os på 86543900 eller på info@odderfys.dk

Pas godt på jer selv og hinanden!