august 25, 2020 5:21 am

Under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand og hygiejne er klinik og træningscenter nu i vanlig og fuld aktivitet igen. Vores kunder er, og har været, fantastiske til at hjælpe os og hinanden med at gøre vores center til et sikkert sted at besøge, også for de af vores kunder som kunne være i risikogruppe for Covid-19. Vi vil fortsat have fokus på de tiltag som har vist sig effektive; afstand, håndhygiejne og afspritning af berøringsflader. Vi monitorerer løbende vores tiltag og kundeadfærden i huset, så vi kan bibeholde sikkerheden for alle.