Vær opmærksom på rettidigt afbud.

Vores afbudsregler forholder sig til Sygesikringens overenskomst på området:

§ 16 AFBUD TIL OG UDEBLIVELSE FRA BEHANDLING
Stk. 1
Afbud fra patienten skal så vidt muligt meddeles fysioterapeuten dagen før den aftalte behandlingsdato. Undlader patienten at melde afbud senest kl. 18 dagen før behandlingen, kan fysioterapeuten pålægge pågældende at godtgøre et beløb. Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling af patienten. Beløbet reguleres i henhold til § 44.

Bliver du forhindret i at møde op til din behandling eller træning, skal du melde afbud inden kl. 18.00 dagen før din aftale.
Modtager vi ikke dit afbud, eller melder du afbud for sent, pålægger vi dig et gebyr på op til kr. 313,51, svarende til prisen for din planlagte behandling eller træning. Sygesikring og sundhedsforsikring yder ikke tilskud til udeblivelsesgebyret.

Afbud kan indgives rettidigt på mail: info@odderfys.dk eller på telefon 86543900