Hvorfor?

Akupunktur bruges i fysioterapien ofte til behandling af subakutte og længerevarende smerter og spændingstilstande i bevægeapparatet. Den bedste evidens findes der for akupunktur til kroniske knæsmerter, knæartrose, uspecifikke lændesmerter, migræne og spændingshovedpine.

Hvordan?

Akupunkturbehandlingen er som regel af 20 – 30 minutters varighed og kan gives som supplement til den fysioterapeutiske behandling, eller som selvstændig behandling. Fysioterapeuten placerer nålene stort set smertefrit, dels i lokale punkter i smerteområdet og dels i de punkter som relaterer til den aktuelle problemstilling. Terapeuten vil oftest dreje lidt på nålene midtvejs i behandlingsseancen for at sikre størst mulig effekt. I behandlingsforløbet kan nålene stimuleres med en let elektrisk strøm, for at øge effekten af akupunkturen. Akupunkturbehandling har en langsomt indsættende effekt. Du skal derfor påregne et forløb med 6 – 12 akupunkturbehandlinger.

Læs mere om akupunktur på sundhed.dk

Patientsikkerhed

Det er vigtigt for både dig og behandleren at vi har en høj grad af sikkerhed og hygiejne omkring vores akupunkturbehandlinger. Terapeuten efterlever til enhver tid de nationale retningslinjer for hygiejne i sundhedsvæsnet. Hvis huden i behandlingsområdet er synligt snavset, desinficeres huden med klorhexidinsprit, inden behandling med akupunktur. Der bruges altid sterile CE-mærkede engangsnåle til hvert enkelt indstik og nålene bortskaffes sikkert efter brug. Ved øreakupunktur (NADA og Battlefield) desinficeres øret altid med klorhexidinsprit inden behandlingen. Ved behandlingsafslutning udtages nålene altid af akupunkturuddannet personale.

Hvornår?

Hos FysioDanmark Odder benytter vi akupunktur til flere forskellige problematikker så som:

  • Tennisalbue
  • Golfalbue
  • Muskel- og seneskader i skulderen
  • Spændingshovedpine
  • Migræne
  • Lændesmerter

Akupunkturen kan bruges til flere problematikker i bevægeapparatet. Spørg din fysioterapeut om det kan hjælpe dig.

Hvem?

Akupunkturen tilbydes hos os af Mogens og Louise som er uddannet hos, eller følger uddannelsesrækken hos Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi, hvilket er din garanti for patientsikkerhed og hygiejne i vores akupunkturbehandlinger.       

Louise

Mogens

Se priser: HER