Kontinuitet i behandlingen

FysioDanmark – Odder er den største udbyder af fysioterapi i Odder. Vi tilstræber at du følger den samme fysioterapeut i din behandling. I nogle situationer vil vi dog fravige dette princip for at kunne give dig den fagligt bedst tænkelige behandling til netop dit behov.

Første kontakt
Efter tidsbestillingen får du via vores samarbejdspartner Digifys, tilsendt en mail med et oplysningsskema. Dette skema giver fysioterapeuten de bedste forudsætninger for et godt forløb. Du bedes derfor returnere skemaet i udfyldt tilstand, dagen før din første konsultation. Sundhedskort og eventuel papirhenvisning medbringes. Er du i besiddelse af operationsbeskrivelser, røntgen- og scanningsbilleder, journalnotater eller andet som kan være relevante for din behandling, bedes du ligeledes medbringe disse. De kan også vedhæftes elektronisk til oplysningsskemaet fra Digifys.

Lagner
Ved første konsultation leverer klinikken et lagen som du efterfølgende bedes medbringe til de øvrige konsultationer. Lagnet koster kr. 25,- og er af hygiejnehensyn obligatorisk.

Skulle du blive forhindret:
Afbud skal meddeles klinikken på tlf. 8654 3900 inden kl. 18.00 dagen før. Sker dette ikke vil der blive opkrævet et udeblivelsesgebyr. Afbud udenfor telefontiden kan indtales på telefonsvareren.

Afbud til holdtræning hos din fysioterapeut skal meddeles klinikken pr. SMS, inden kl. 18.00 dagen før holdtræningen afvikles. Skriv dit navn og hvilket hold du melder afbud til og send SMS til 28143909. Ved manglende afbud til holdtræningen pålægges du et udeblivelsesgebyr.

Tilskud til fysioterapi:
Fysioterapi kan være en del af det offentliges tilbud om behandling. Sygesikringen giver derfor ca. 40% i tilskud til din behandling og træning. Tilskud er betinget af, at du er henvist fra en læge. Din Kommune giver også tilskud, hvis du har medicinkort. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du yderligere tilskud. Hvis dette oplyses hos os, indberetter vi automatisk til Sygeforsikringen Danmark.
En del patienter med varigt og svært fysisk handicap kan modtage gratis fysioterapi. Spørg din læge eller fysioterapeut, om du er berettiget til denne ordning.

Afregning:
Behandling kan afregnes efter hver behandling eller ved månedskiftet. Ved fremsendelse af faktura pr. brev, pålægges et forsendelsesgebyr på kr. 25,-. Faktura fremsendes gebyrfrit pr. mail

Forsikring:
Over 2 millioner danskere har i dag en sundhedsforsikring. Denne dækker ofte dine udgifter til fysioterapi. Der er forskellige vilkår for behandlingen afhængig af din forsikringsordning.
Tag derfor kontakt til dit selskab, så du ved hvilke muligheder du har via din forsikring.