september 26, 2020 9:44 am

Klinikken er d. 24. oktober blevet akkrediteret af Institut for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsnet, IKAS.

 

Akkreditering på fysioterapiklinikker sker efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er baseret på et fælles vurderingsgrundlag i form af 14 standarder målrettet fysioterapipraksis. Akkreditering og DDKM handler om kvalitetsvurdering og -udvikling med det formål at understøtte og udvikle den faglige, den patientoplevede og den organisatoriske kvalitet.

Vi har på klinikken arbejdet med akkrediteringsprocessen igennem det seneste halvandet års tid. Det har været en lærerig proces hvor hele personalegruppen har taget et kæmpe ansvar for arbejdet. Det har også været en udfordrende periode hvor klinikken har været på den anden ende i ombygnings- og flytteprocessen til de lækre faciliteter på Ballevej, krydret med en hel anden hverdag det seneste halve år, hvor alle har været tvunget til at finde en vej igennem Covid-19.

Akkrediteringen har fokus på kvaliteten og sikkerheden i de måder vi håndterer centrale elementer i vores arbejde med patienter og øvrige kunder i huset, vores kommunikation med samarbejdspartnere i privat og offentligt regi, og vores kontinuitet i det organisatoriske arbejde med husets udvikling.

Det er med stor glæde at vi har opnået akkreditering i første forsøg. Du kan læse mere på IKAS’ hjemmeside lige her