Få et unikt værktøj til at bedre din sundhed og helbredstilstand markant.

Med en 360 graders sundhedsprofil får du dit helt personlige værktøj, som giver dig et samlet overblik over din fysiske, sociale og mentale sundhed. Du og din behandler/vejleder kan med udgangspunkt i sundhedsprofilen lægge en plan for den samlede indsats på sundhedsområdet, så du får det mest optimale resultat.

Efter oprettelse af en personlig sundhedsprofil i Cardion-systemet kombineres dine selvindberettede oplysninger med de fysiske målinger og tests vi efterfølgende foretager på klinikken. Ved en grundig gennemgang af resultaterne hjælper vi dig med at prioritere og fastholde fokus på de områder hvor du får “best value” af din indsats.

Sundhedsprofilen indeholder følgende test- og målepunkter:

 • Kondital
 • Blodtryk
 • BMI
 • Fedtprocent
 • Bodyage
 • Blodsukker
 • Kolesterol
 • Motionsvaner
 • Kost-, ryge- og alkoholvaner
 • Søvnrytme
 • Stressniveau
 • Energiniveau
 • Smerteopfattelse

Testen er af ca. 1 times varighed og udføres af en af vores specialuddannede fysioterapeuter.

Priser:
Sundhedstest:     kr. 699,-

Kontakt klinikken for yderligere information eller spørg din behandler/instruktør.

Cardion_hjul