februar 5, 2021 6:25 am

Sygeforsikringen Danmark har, med virkning fra januar 2021, blandt andet ændret reglerne for tilskud til holdtræning hos fysioterapeut.

Det beskrives i D-nyt nummer 4, fra november 2020:

“..De behandlingsformer, vi giver tilskud til, skal være omfattet af overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter. Dette gælder også tilskud til midlertidige ydelser. Vi giver tilskud, når: 1) der er indikation for fysioterapeutisk behandling, 2) der er foretaget journalnotater på de enkelte patienter, 3) patienterne har symptomer eller funktionsnedsættelser, der hæmmer dem, og 4) der ikke er tale om rasktræning eller primær forebyggelse..”

Du skal som træningskunde hos fysioterapeuten desuden være opmærksom på ændrede takster for tilskud fra Danmark til holdtræning. Der dækkes 50% af udgiften til holdtræning, dog maks. kr. 59,- pr. gang.

Danmark giver, indenfor 12 måneder, maksimalt tilskud til holdtræning på:

  • Gruppe 1: 900 kr.
  • Gruppe 2: 1.200 kr.
  • Gruppe 5/S: 600 kr.